proj_expe-over_en proj_ref-over_en
proj_cont-over_en

לא רק שאנו מציעים מומחיות בינלאומית בפרויקטים, בולטהאופ גם מיישמת את אותה רמה של חדשנות ודייקנות המאפיינת את המטבחים אותם היא מייצרת עבור הלקוח הפרטי גם עבור לקוחות הפרויקטים. אתה יכול ליהנות מהניסיון העשיר שלנו בניהול פרויקטים- החל משלב היעוץ ועד לשלב השירות לאחר המכירה.