005_b3_startseite
001_b3_startseite
003_b3_startseite
004_b3_startseite
002_b3_startseite
<< 1/5 >>

כל מטבח בולטהאופ b3 הוא פריט ייחודי, מוצר יוקרה לעילא ולעילא. זה מתחיל עם העצמאות הארכיטקטונית שלו וממשיך אל מעבר לאפשרויות הבלתי מוגבלות להעניק למטבח סטייל אישי. זה מטבח עבור אנשים שרוצים רק דבר אחד: את הטוב ביותר.