unt_hist-over_en unt_prof-over_en unt_fasc-over_en
unt_site-over_en unt_work-over_en

בולטהאופ מונעת מכח התשוקה שלה להקדים את זמנה. העקרון המוביל מאחורי הכח המסחרי המניע של החברה הוא המוטיבציה והתשוקה ליצור כל הזמן דברים חדשים. אחרי ככלות הכל, העבודה שלנו מתרכזת באנשים, בצרכים שלהם וברצונות המשתנים שלהם לאורך הזמן.